Oproep: nieuw lid MedezeggenschapsRaad (MR) gezocht!

Aan het einde van het schooljaar zullen Arno Sijben en Carla Jonker onze MR verlaten. Vanwege het vertrek van Arno en Carla zijn er dus vacatures bij de MR.   We zoeken ouders die het, net als wij, leuk vinden om mee te denken met het beleid van onze school. De rol als MR-lid houdt in: - voorstellen en beleidsplannen beoordelen (o.a. jaarplan van de school, begroting, klasindeling, etc.) en het adviseren van de directie - contacten met ouders – de achterban - hebben - actief meedenken / met ideeën komen om onze school een nog betere leeromgeving te maken - ongeveer 6 keer per schooljaar een vergadering (in de avonduren) houden Bent u dat enthousiaste MR-lid dat wij zoeken? U kunt zich aanmelden bij een van ons of door een mail te sturen naar mr.nassauschool@proceon.nl . Als u eerst nog meer informatie wilt over het MR-lidmaatschap kunt u uiteraard ook bij ons terecht.   Reageren op de vacature is mogelijk tot uiterlijk 15 april . lees verder...

Update van de MR d.d. 23 maart 2015

Op 22 januari en 5 maart hebben we als MR weer vergaderd, samen met onze directeur Esther de Boer.   Dit zijn belangrijke onderwerpen die besproken zijn:   -       Inspectiebezoek Ruim een maand geleden is de inspecteur op bezoek geweest. Inmiddels is er een concept rapport opgesteld door de Inspectie. We hebben dit rapport besproken en aanbevelingen gegeven voor vervolgacties. Zodra het rapport definitief is  vindt u in de volgende nieuwsbrief  een toelichting van Esther van Boer.   -       CITO-resultaten januari: deze hebben we doorgesproken met de directie. De scores voor AVI en Drie-Minuten-Toets (lezen) zijn positief. Aandachtspunten zijn begrijpend lezen en rekenen. Het was goed om te horen dat er al plannen zijn gemaakt om hierop bij te gaan spijkeren.   -       Afgelopen jaar is er een methode voor Engels onderwijs uitgetest. De komende maanden worden er nog...lees verder...

Verjaardagen

Sander van Leeuwen (groep 8) is zondag 12 jaar geworden
Rom Koning (groep 8) is dinsdag 13 jaar geworden
Maria Takisian (groep 3) is vandaag jarig en wordt 7 jaar
Atilla Türkmen (groep 3) is vandaag jarig en wordt 7 jaar
Tamar de Croon (groep 8) wordt dinsdag 12 jaar
Jamillah El Yandouzi (groep 2) wordt woensdag 6 jaar