035 - 68 58 172

Ouders

Op de Nassauschool vinden wij de samenwerking met ouders erg belangrijk. 

Uit onderzoek is gebleken dat een goede samenwerking tussen ouders en school een
positieve uitwerking heeft op de resultaten van de kinderen. 


Wij hebben op de Nassauschool de volgende contactmomenten:

 • Een kennismakingsgesprek bij de start van het schooljaar of enkele weken nadat een leerling bij ons op school is gestart.
 • 1 x per jaar een voortgangsgesprek in november
 • 2 x per jaar een rapportgesprek in februari en juni (in de bovenbouw sluit de leerling aan bij het rapportgesprek)
 • Gesprekken op aanvraag van de ouder of de school.

Daarnaast nodigen wij ouders uit om verschillende activiteiten bij te wonen zoals:

 • Vieringen (Kerst/ Pasen/ borrel /projectweek)
 • Openingen/ sluitingen in de klas of gymzaal
 • Lesbezoeken
 • Diploma-uitreiking mediatoren
 • Afscheid groep 8
 • En meer…..
   

Hulp

Naast een goede samenwerking tussen ouders en school vragen wij ook hulp aan ouders op verschillende vlakken.

 • Hulpouders: Deze groep ouders ondersteund de AC bij alle verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. Je kunt je als hulpouder voor 1 of meerdere activiteiten opgeven.
 • Extra hulp: Gedurende het schooljaar kan er hulp worden gevraagd bij klussen, schoonmaken, excursies, boeken kaften, techniek etc….
 • Biebouders: Deze groep ouders helpt op vaste momenten in de week met het uitlenen van boeken uit de schoolbibliotheek. Zij onderhouden de bibliotheek, kaften nieuwe boeken etc.
 • Spelinloop: Meerdere keren per week starten de kleuters met een spelinloop. Ouders die hierbij willen helpen kunnen zich per keer inschrijven op de lijst bij de kleutergroepen. Ouders begeleiden dan een klein groepje kleuters bij een activiteit.
 • Flitsouders: Deze groep ouders flitst met individuele kinderen woorden op de computer.
 • Rekensprint: Deze groep ouders begeleidt individuele of kleine groepen met het automatiseren van rekenvaardigheden.
 • De klassenouders: per groep zijn er 2 ouders die samen met de leerkracht de activiteiten in de klas verzorgen. Zij vragen hiervoor ook andere ouders om te helpen.
 • De AC : De activiteitencommissie. Deze groep ouders coördineert in samenwerking met de leerkrachten en directie alle activiteiten op school en beheren het schoolgeld.
 • De MR: De medezeggenschapsraad. Deze groep bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
 • De AC bestaat dit jaar uit: 

Kelly Selier (moeder van Max gr 8, Romy gr 6 en Jolie gr 5) 
Diana Dekker (moeder van Wessel gr 6) 
Simone Rol (moeder van Nio gr 7) 
Angela Klaassen (moeder Tim gr 5 en Raff gr 3)
Esther (moeder Luna gr 6) 
Brenda (moeder Noa gr 6)

Medezeggenschapsraad (MR)

De overheid heeft bepaald dat er op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. Het doel van een MR is om ouders en leerkrachten inspraak te geven in het schoolbeleid. 

De MR voert ongeveer eens in de twee maanden overleg met de directie. In dit overleg komen onderwerpen aan de orde als bijvoorbeeld de besteding van geld, de gebouwen en faciliteiten, de planning van vakanties en vrije dagen/studiedagen, de indeling van de groepen en leerkrachten, onderwijsmethodes en het schoolrooster. Vanuit de wet is het verplicht om voor een aantal onderwerpen als deze instemming te vragen. Daarnaast heeft de MR een adviserende rol en kunnen
directie en MR verschillende onderwerpen inbrengen om met elkaar te bespreken.

Na elke MR-vergadering komt er een up-date in het Nassaunieuws te staan. Het Nassaunieuws is een tweewekelijkse brief met informatie voor de ouders.

De precieze rechten en plichten van de MR staan beschreven in het reglement. Als ouder kunt u altijd één van de MR-leden of de directie aanspreken.
De MR-leden voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

 • Mischa Stubenitsky (ouder)
 • Elsje Turner (ouder)
 • Denise Wouterse (leerkracht)
 • Lydia Vreden (leerkracht)