035 - 68 58 172

Het team

 

 

Van links naar rechts, bovenste rij:
- Gonda Nieuwenhuize, leerkracht groep 3/4
- Ed Amptmeijer, leerkracht groep 7
- Nel Hendriks, vrijwilliger ondersteuning
- Peter Ham, conciërge
- Iris de Graaf, leerkracht groep 5
- Marijke van der Meulen, ondersteuning onderbouw en verdiepingsgroep
- Roselie de Groot, leerkracht groep 5
- Lonneke Timmer, intern begeleider
- Bernadette de Leeuw, directrice en leerkracht groep 8
- Armanda Boeve , leerkracht groep 7
- Denise Wouterse, leerkracht groep 1/2

Van links naar rechts, onderste rij:
- Sanne Schuring, leerkracht groep 1/2
- Jolanda Homminga, leerkracht groep 3/4
- Donnya van Santen, leerkracht groep 8
- Lydia Vreden-Oosterhagen, leerkracht groep 1/2
- Laurie Hinfelaar, leerkracht groep 6

En verder:
- Rob hensing, vakleerkracht gym
- Ellen Koetsier, administratie

Externe organisaties in school aanwezig:

> RID, dyslexiebegeleiding
> Rio-zorg, biedt hulp bij ontwikkelingsproblemen
> Oefentherapie 'T Gooi, voor de grove en fijne motoriek
> Spreektaal, logopedie