035 - 68 58 172

Downloads

Schoolgids

Elke school heeft een schoolgids. In de schoolgids leest u alle informatie over de Nassauschool. 
De schoolgids.

 

Dyslexieprotocol

Wij hebben als school veel kennis in huis m.b.t. dyslexie. 
Wij hebben in school de leeskliniek , waarbij kinderen extra leesonderwijs krijgen. Dit extra leesonderwijs draagt bij aan het technisch lezen, leesmotivatie, extra ondersteuning bij dyslexie en een goede verantwoording bij de aanvraag voor een dyslexieonderzoek. Daarnaast hebben wij in school de EHBD club (Eerste Hulp bij Dyslexie), waarbij de kinderen met dyslexie meerdere keren per jaar samenkomen om ervaringen uit te wisselen en te praten over dyslexie.

Bekijk hier het dyslexieprotocol

 

Pestprotocol

Wij willen op school een veilig en positief klimaat creëren. 
Daarvoor werken we o.a. met het programma De Vreedzame School om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. 
Daarnaast hanteren wij het onderstaande pestprotocol.

Bekijk hier het pestprotocol